PRAVNE NAPOMENE

OPŠTI USLOVI ZA UPOTREBU SAJTA WWW.LIDEA-SEEDS.RS

demo-img

Urednik i uprava publikacije

Internetski sajt www.lidea-seeds.rs uređuje društvo EURALIS SEMENCES, prosto akcionarsko društvo sa kapitalom od 46 536 150 evra, čije je sedište na adresi Avenue Gaston Phoebus - 64230 Lescar – Francuska, a upisano je u Registar privrednih društava u Pauu pod brojem 423 296 250.

Olivier Paul je urednik publikacije.

Domaćin

Domaćin sajta je IKOMOBI, prosto akcionarsko društvo sa kapitalom od 178 850 evra, registrovano u Registru privrednih društava u LILLEU pod brojem 514 418 748, sa sedištem na adresi 340 Avenue de la Marne, Immeuble Europe Tertiaire, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL.

Svrha

Ovaj sajt ima za svrhu prezentaciju LIDEA-e, izdanje za približavanje aktivnosti društava EURALIS SEMENCES i ECS (ranije GRUPACIJA CAUSSADE SEMENCES), specijalizovanih u domenu višesojnih semena (kukuruz, suncokret, uljana repica, šećerna trska, soja, žitarice, stočna hrana i industrijske biljke) i predmetima povezanim sa njima: istraživanje, proizvodnja, transformacija i komercijalizacija.

Sadržaj

Tekstovi i mediji koji ilustruju objavljene članke su provereni i uređeni na korektan način. Objavljena svedočenja klijenata i studije slučaja su pre njihove publikacije podneseni klijentskim kompanijama i fizičkim licima.

Tekstove dostupne na web stranici napisali su zaposlenici ili pridruženi menadžeri kompanije LIDEA FRANCE. Međutim, ako vam se neke informacije čine netočnim ili sadrže tiskarsku grešku, možete to prijaviti administratoru web lokacije.

EURALIS SEMENCES neće se smatrati odgovornim za postojanje informacija koje su netačne ili eventualnih tipografskih grešaka vezanih za sadržaj ovog sajta. Slično tome, ako su određeni delovi ili funkcije sajta oštećeni ili im se ne može pristupiti zbog tehničkih problema ili drugih eksternih razloga, EURALIS SEMENCES neće biti odgovoran.

Slike, video snimci i ikonografije raspoložive na sajtu sadrže fotografije, snimke ekrana i ilustracije. Zavisno od prava intelektualne svojine trećih lica, slike su isključivo vlasništvo društva EURALIS SEMENCES.

Upotreba jednog ili više sadržaja podleže prethodnom odobrenju EURALIS SEMENCES i mora se dostaviti kao predmet zahteva kod administratora sajta: seed.marketing@lidea-seeds.com.

Prava na intelektualnu svojinu

Postojeći sajt je vlasništvo društva EURALIS SEMENCES, koje je njegov autor u smislu članova L. 111.1 i sledećih Zakona o intelektualnoj svojini. Fotografije, tekstovi, slogani, crteži, slike, animirane ili ne animirane sekvence, kao i sva dela integrisana u sajt su vlasništvo EURALIS SEMENCES ili trećih lica koja su odobrila društvu njihovu upotrebu.

Reprodukcija, na hartiji ili kompjuteru, sajta LIDEA je odobrena pod uslovom da je striktno ograničena na ličnu upotrebu, isključujući svaku upotrebu za oglašavanje / ili komercijalnu /ili informativnu upotrebu, te da je ona u skladu sa odredbama člana L122-5 Zakona o intelektualnoj svojini.

Uz iznimku gore datih odredbi, svaka eventualna reprodukcija, reprezentacija, upotreba ili modifikacija bilo kojim postupkom ili na bilo kojem mediju, celog ili dela sajta, celih ili dela sadržaja koji ga čine, bez pribavljanja prethodnog odobrenja od strane EURALIS SEMENCES, strogo je zabranjena i predstavlja krivično delo krivotvorenja.

Hiperlinkovi

Za postavljanje hiperlinka prema sajtu www.lidea-seeds.rs neophodno je prethodno pismeno odobrenje EURALIS SEMENCES. Svi eventualni zahtevi trebaju se dostaviti administratoru sajta: seed.marketing@lidea-seeds.com.

Društvo EURALIS SEMENCES ne može se ni u kom slučaju držati odgovornim za davanje na raspolaganje sajtova koji su predmet hiperlinka od sajta www.lidea-seeds.rs i ne može snositi nikakvu odgovornost za sadržaj, proizvode, usluge itd. koje su na raspolaganju na tim sajtovima ili od tih sajtova.

 Update: 1st September 2021.