ES IMPERIO

ES IMPERIO

ES IMPERIO je stredne skorý, overný hybrid a registrovaný v mnohých kajinách Európy. Vyniká stabilitou úrod, nadpriemerným výnosom a odolnosťou voči patogénom.

Výhody:

  • Vyniká excelentnou stabilitou úrod v rôznych pôdno‐klimatických podmienkach 
  • Zaručuje tie najvyššie výnosy aj vďaka vysokej odolnosti proti praskaniu šešúľ 
  • Veľmi vysoká odolnosť voči phoma a ďalším patogénom