VÝROBA OSÍV ...

Osivo Lidea sa pripravuje na predaj v 8 výrobných závodoch vo Francúzsku, Španielsku, na Ukrajine, v Rumunsku a Rusku. Aby sme vám mohli ponúknuť tie najlepšie semená, ktoré sú výsledkom nášho výskumu, spoločnosť Lidea podporuje sieť množiarní s vysokou úrovňou technických znalostí. Celkovo sa každoročne osieva takmer 47 000 hektárov v 9 krajinách. Agronomickí technici a inžinieri monitorujú množiteľské oblasti.

Cieľom spoločnosti Lidea je ponúkať vysokokvalitné osivá a zaručiť úplnú vysledovateľnosť, aby bol zákazník spokojný.

Spoločnosť Lidea sa spolieha na vysoko výkonné laboratóriá najvyššej kvality, ktoré sa nachádzajú čo najbližšie k priemyselným zariadeniam a ktoré nám umožňujú zaručiť kvalitu od zberu a počas celého priemyselného procesu až po balenie semien.

V súlade s pravidlami ISTA (Medzinárodná asociácia pre testovanie osív) spoločnosť Lidea zabezpečuje úplnú vysledovateľnosť vzoriek prostredníctvom analýzy klíčivosti, čistoty plodín, počtu, vlhkosti a chorôb. Laboratóriá sú tiež zodpovedné za vykonávanie molekulárno-biologických analýz (čistota a znaky odrôd, zisťovanie neúmyselnej prítomnosti GMO) a chemických analýz (podiely prachu a účinných látok) všetkej našej medzinárodnej produkcie. Zahŕňa to najmenej 6 stupňov kontrol, pričom v každom stupni sa musí uplatňovať prísny plán monitorovania. Tieto plány sú špecifické pre každú plodinu a zahŕňajú celkovo 26 druhov analýz.