VÝSKUM ...

Vďaka silnej sieti výskumu a vývoja v celej Európe spoločnosť Lidea každoročne investuje do inovácií veľmi kvalitných osív, ktoré dokážu presne a individuálne reagovať na všetky poľnohospodárske modely.

Ženy a muži pracujúci vo výskume využívajú nové technológie na hľadanie nových odrôd, ktoré spĺňajú potreby rôznych trhov, či už ide o krmivo pre zvieratá, ľudskú spotrebu, priemyselné využitie alebo obnoviteľné zdroje energie.

Tímy rozmiestnené na 17 výskumných staniciach zabezpečujú neustály prísun genetických a odrodových inovácií a špičkových riešení, ktoré sa testujú v reálnych pestovateľských podmienkach na niekoľkých desiatkach tisíc pokusných mikroparceliek, aby spĺňali technické, agronomické, pôdne a klimatické a obchodné požiadavky každého poľnohospodára.

Spoločnosť Lidea je už mnoho rokov zapojená do súkromných a verejných partnerstiev s cieľom posilniť svoje výskumné programy, napríklad v oblasti slnečnice (Soltis), olejnín (Innolea) alebo krmovín (GIE - Ekonomické záujmové združenie - Grass). Spolupráca je kľúčom k nášmu úspechu.

Naše hlavné oblasti výskumu :

  • Zvyšovanie výnosov
  • Prispôsobenie našich odrôd pôdnym a klimatickým podmienkam
  • Zlepšenie odolnosti alebo tolerancie odrôd voči škodcom a chorobám
  • Zlepšenie nutričných vlastností odrôd (obsah bielkovín, olejov, potravinová hodnota a stráviteľnosť) s cieľom uspokojiť potreby poľnohospodárov a trhov
  • Spoločnosť Lidea inovuje aj v oblasti vývoja digitálnych nástrojov na rozhodovanie, aby posilnila svoje odborné znalosti v oblasti poľnohospodárstva a poskytla presné riešenia podľa špecifických vlastností pôdy a ponúkla tak zákazníkom najlepšiu možnú podporu