NAŠE POSLANIE ...

Spoločnosť Lidea zohráva kľúčovú úlohu pri riešení výziev, ktorým čelí dnešné a budúce poľnohospodárstvo. V blízkosti nášho ekosystému spoločnosť Lidea vytvára a poskytuje prispôsobené, udržateľné riešenia pre osivá, ktoré vytvárajú pridanú hodnotu pre výrobcov počas celého roka.

Spoločnosť Lidea ako líder na svetovom trhu s osivami investuje každoročne viac ako 34 miliónov eur do výskumu a vývoja, aby mohla ponúknuť komplexný a diferencovaný sortiment riešení s vysokou pridanou hodnotou pre farmy, ktoré sa venujú konvenčnému alebo ekologickému poľnohospodárstvu. Výskum a vývoj zabezpečuje prísun stále účinnejších genetických a odrodových inovácií, ktoré spĺňajú potreby poľnohospodárov a trhov a zároveň zohľadňujú environmentálny rozmer.

Spoločnosť Lidea sa usiluje o spokojnosť zákazníkov rozvíjaním úzkych vzťahov, načúvaním potrebám poľnohospodárov, poskytovaním riešení šitých na mieru a individuálnych alternatívnych metód, ale predovšetkým podporou a poradenstvom počas celého cyklu pestovania.

Naše agroriešenia sú viacplodinové, vysoko výkonné a prispôsobené rôznorodosti striedania plodín, typov pôdy a sektorov. Spĺňajú ekonomické a sociálne očakávania poľnohospodárov a ich partnerov. Spoločnosť Lidea ponúka tieto osivá: kukurica, slnečnica, obilniny, repka, sója, cirok, krmoviny a strukoviny.

Na doplnenie tejto ponuky spoločnosť Lidea ponúka široký sortiment krycích a servisných rastlín, skutočný agronomický súbor nástrojov zameraný na udržateľné vyjadrenie potenciálu plodín. Rastlinný kryt, zasiaty pred pestovaním plodín, chráni a obohacuje pôdu a zároveň zachováva zdravotný stav a parazitický stav pozemku. Služobné rastliny, ktoré sa vysievajú v rámci plodiny, prispievajú k ekosystému tým, že pomáhajú znižovať vstupy, a tým zabezpečujú úrodu.

Vďaka svojmu holistickému prístupu je spoločnosť Lidea rozhodne najlepším partnerom v oblasti osív viacerých plodín v službách poľnohospodárov.