SPOLUPRÁCA ...

Spoločnosť Lidea sa spolieha na kolektívnu inteligenciu a rozvíja synergie so svojimi partnermi a zamestnancami s cieľom spojiť odborné znalosti v oblasti výskumu, priemyselných nástrojov a marketingu.

Práve vďaka predvídaniu potrieb poľnohospodárov a spolupráci sa spoločnosť Lidea stala priekopníkom v oblasti šľachtenia osív a ponúka odrody, ktoré sú presne prispôsobené ich potrebám. Spoločnosť Lidea sa zaviazala rozvíjať konkurencieschopný výskum v oblasti aplikovanej genomiky a selekcie odrôd. Tieto špičkové poznatky umožňujú ponúkať poľnohospodárom nové odrody so zlepšenými agronomickými vlastnosťami, najmä pokiaľ ide o odolnosť rastlín voči chorobám a škodcom.

Spoločnosť Lidea je zapojená do výskumných programov s medzinárodnou pôsobnosťou s cieľom navrhnúť inovácie odrôd s vysokou pridanou hodnotou. Prostredníctvom týchto programov:

SOLTIS, jedného z hlavných svetových šľachtiteľských programov, ponúka spoločnosť Lidea poľnohospodárom komplexný sortiment slnečnicových semien vo všetkých trhových segmentoch: linolové, olejové, Clearfield®, Clearfield® Plus, ekologické.

INNOLEA, Lidea prispieva k zlepšeniu odrôd olejnín a bielkovinových plodín tým, že podporuje ich adaptáciu na stresové podmienky prostredia.

GIE (Economic Interest Grouping) GRASS, Lidea pracuje na najlepšom odrodovom zložení s cieľom produkovať vyvážené, vysokokvalitné krmivo pre hospodárske zvieratá.

EUROSORGHO: V roku 2009 spoločnosť Lidea prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti EUROSORGHO vybudovala prvý výskumný program pre cirok v Európe. Spoločnosť neustále inovuje túto plodinu vytváraním hybridov prispôsobených novým odbytiskám.