KREATIVITA ...

Spoločnosť Lidea stavia na svojom dedičstve a využíva odborné znalosti a skúsenosti získané za viac ako 80 rokov na zlepšenie genetickej výkonnosti a hľadanie nových odrôd osív. Výskum a šľachtitelia využívajú nové technológie na hľadanie inovatívnych a personalizovaných riešení v oblasti produktov, služieb a digitálnych nástrojov na rozhodovanie.

Inovácie odrôd umožňujú spoločnosti Lidea riešiť nové výzvy, ktorým čelia poľnohospodári a spoločenské potreby, či už ide o potraviny, krmivo pre zvieratá alebo bioenergiu (metanizácia, biomasa atď.).

Spoločnosť Lidea je jedným z popredných európskych výrobcov ekologických osív a ponúka poľnohospodárom možnosť uspokojiť rastúci dopyt na trhu. Očakáva sa, že do roku 2030 dosiahne podiel ekologického poľnohospodárstva v Európskej únii 10 % využiteľnej poľnohospodárskej plochy v porovnaní so 7,5 % v roku 2018.