STAROSTLIVOSŤ ...

Každý deň pracuje pre poľnohospodárov viac ako 2 000 zamestnancov spoločnosti Lidea. Výskumníci a šľachtitelia zabezpečujú tok inovácií v oblasti genetiky a odrôd prostredníctvom európskej testovacej siete, aby sa riešili technické a územné charakteristiky každého pozemku (ekologické poľnohospodárstvo, biostimulátory, odolnosť voči rôznym druhom stresu a optimalizácia používania odrôd).

Technici a poľnohospodárski inžinieri poskytujú poradenstvo sieti poľnohospodárov, ktorí sú multiplikátormi, s cieľom zvýšiť ekonomickú výkonnosť ich fariem. Celkovo sa každoročne vyseje takmer 47 000 hektárov.

Spoločnosť Lidea sa už desaťročia spolieha na sieť medzinárodných dcérskych spoločností s predajnými tímami v blízkosti zákazníkov, ktoré podporujú výmenu názorov a chápu problémy, s ktorými sa stretávajú, s cieľom ponúknuť im celoročnú individuálnu podporu s riešeniami prispôsobenými ich potrebám.