HISTÓRIA ...

Dňa 1. septembra 2020 sa spoločnosti Euralis Semences a Caussade Semences zlúčili a vytvorili medzinárodnú spoločnosť Lidea, ktorá sa zaoberá osivami. Spoločnosť Lidea zdedila viac ako 80 rokov odborných znalostí a skúseností a je tak pripravená stať sa najlepším partnerom pre osivá viacerých plodín pre poľnohospodárov, ktorí sa snažia zlepšiť svoju výkonnosť.

demo-img

Spoločnosť Lidea je od roku 1936 pevne zakorenená v juhozápadnom Francúzsku a využíva silnú európsku sieť 16 dcérskych spoločností, ktoré sa rozprestierajú od Atlantiku až po Ural. Všetky naše obchodné tímy sú rozmiestnené na európskom kontinente čo najbližšie k našim zákazníkom a trhom, aby sme si zabezpečili blízkosť a rozvíjali dôveru. Medzinárodný vývojový tím buduje partnerstvá aj mimo európskeho kontinentu. V súčasnosti sa odrody Lidea nachádzajú na všetkých 5 kontinentoch a predávajú sa v 48 krajinách.

Spoločnosť Lidea zdedila agronomické a priemyselné skúsenosti získané zo silnej siete výskumu a vývoja vytvorenej v celej Európe, aby mohla inovovať výrobu veľmi kvalitných osív schopných presne a primerane reagovať na všetky podmienky pestovania.

Kľúčové dátumy:

1936: Založenie pšeničného družstva v povodí rieky Adour, ktoré sa neskôr                  premenuje na Euralis
1950: Euralis je prvou spoločnosťou, ktorá realizuje súkromný výskumný program osiva kukurice
1958: Vznik poľnohospodárskeho družstva na sušenie a úpravu osív (SICA SCS), ktoré sa neskôr mení na Caussade Semences SA
1973: Výskumný program geneticky nemodifikovanej slnečnice a sóje
1975: Stáva sa certifikovaným šľachtiteľom obilnín
1983: Spustenie programu šľachtenia repky olejnej
1989: Rozvoj trhu v Európe (Nemecko, Belgicko...)
1997: Stáva sa akcionárom francúzskej rastlinnej biotechnologickej spoločnosti Biogemma (ktorá sa v roku 2019 stáva spoločnosťou Innolea).
2001: Vytvorenie hospodárskeho záujmového združenia (GIE) ACTISEM s ďalšími dvoma partnermi na účely uvádzania obilnín na trh.
2002: Konsolidácia výskumných aktivít v oblasti slnečnice prostredníctvom akvizície spoločnosti Rustica
2003: Členstvo v hospodárskom záujmovom združení GRASS (šľachtenie tráv a krmovín)
2004: Získanie výskumnej činnosti šľachtiteľa slamených obilnín SOGROUP
2007/2016: Rozšírenie trhu v strednej a východnej Európe o prevádzky v Španielsku, Taliansku, Rumunsku, Maďarsku, na Slovensku, v Bulharsku, Poľsku, Holandsku, Českej republike, na Ukrajine a v Rusku
2009: Vytvorenie Eurosorgho, prvého výskumného programu pre cirok v Európe
2020: 1. septembra zlúčenie CAUSSADE SEMENCES a EURALIS SEMENCES a vznik Lidea