KĹÚČOVÉ ČÍSLA ...

2 000 zamestnancov, obrat 350 miliónov eur,  viac ako 45 000 hektárov výrobných plôch v 5 krajinách, 17 výskumných staníc v celej Európe. Viac ako 30 miliónov eur ročne venovaných na investície do priemyslu a výskumu a vývoja. 8 výrobných závodov vo Francúzsku, Rumunsku, na Ukrajine, v Španielsku a Rusku.

Ľudia
Silné spoločné ľudské hodnoty. Lidea rozvíja zručnosti tým, že združuje všetkých svojich zamestnancov okolo inovatívnych projektov a priťahuje mladé talenty.