Stredne neskorá odroda ciroku na zrno EMERAUDE s oranžovým zrnom.

Stredne neskorá odroda ciroku na siláž EMERAUDE s oranžovým zrnom.