ES CAPELLO je hybrid s vysokým úrodovým potenciálom ...

ES CAPELLO je hybrid dosahujúci nadpriemerné úrody vo všetkých pestovateľksých podmienkach. Registrovaný bol po dvoch rokoch s relatívnou úrodou na úrovni 113,5 %.

Výhody:

  • Hybrid s vysokým úrodovým potenciálom a excelentnou schopnosťou vetvenia
  • Veľmi dobrá odolnosť voči patogénom počas celej vegetácie, ktorá zaručuje dosahovanie maximálnych úrod v danných podmienkach
  • Veľmi dobrá autonómna reakcia na škodlivý hmyz vďaka vysokej energii vzchádzania a rastu na jeseň a excelentnej energii rastu na jar
  • Tolerantný voči TUYV