ES CAPELLO Symbio

ES CAPELLO Symbio

Zmes hybridnej repky ES CAPELLO a líniovej odrody ES Alicia doplnená o Senovku grécku a Vičenec obmedzuje vplyv škodlivého hmyzu rôznymi spôsobmi: na jeseň vďaka prítomnosti sprievodných rastlín (iné druhy rastlín, odpudivé vône) a na jar pôsobením ES Alicia. Znižuje výskyt burín vďaka pokryvu pôdy sprievodnými rastlinami.

Výhody rastlinnej zmesi pre repku:

  • Kontrola škodcov: Na jeseň prítomnosť sprievodnej rastliny s odpudzujúcou vôňou pôsobí ako prirodzený repelent. Na jar ich prilákajú do porastu kvety ES Alicia, čím chráni pred poškodením hlavnú odrodu ES CAPELLO.
  • Kontrola burín: pôdny kryt tvorený sprievodnými rastlinami prispieva k potláčaniu burín.
  • Prínos N: sprievodné rastliny dokážu dodať až 30 jednotiek N v prípade správne založeného porastu vďaka schopnosti viazať vzdušný dusík, ktorý je uvoľnení po odumretí krycej plodiny.
  • Starostlivosť o pôdu: sprievodné rastliny majú pozitívny vplyv na pôdu, zlepšujú štruktúru pôdy, znižujú riziko erózie, hlboko prenikajú do pôdy svojimi koreňmi.