ES ELECTRIC CLP
  • Vhodná do všetkých pestovateľských podmienok
  • Vysoká odolnosť voči fytotoxicite
  • Veľmi dobrá odolnosť voči Sclerotinia