ES CONSTANCE
  • Excelentný pomer medzi úrodnosťou a skorosťou
  • Vysoký výnos energie z ha vďaka vysokému obsahu škrobu
  • Vysoká odolnosť voči poliehaniu