LIDCOVER EASY je určená ako medziplodina pre letný výsev.

LIDCOVER EASY sa skladá z 3 druhov, ktoré sa navzájom dopĺňajú v pôde aj nad zemou. Táto zmes je veľmi bohatá na kvety s veľmi dobrou pokryvnosťou pôdy a zároveň zabezpečuje hlboké kyprenie pôdy a vysoké spektrum potravy pre pôdny život prostredníctvom "melioračnej reďkovky".