lidcover mellifere sk

LIDCOVER MELLIFERE SK možno založiť aj po zbere hlavnej plodiny. V nasledujúcom roku poskytujú na kvety bohaté strukoviny účinný a cielený pôdny kryt a zabezpečujú užitočnú obnovu vegetácie. Pritom veľmi vysoký nektárový potenciál použitých druhov podporuje najmä opeľujúci hmyz. Mulčovanie môže byť prospešné v závislosti od tlaku burín. Ďalšou výhodou tejto zmesi je veľmi flexibilná vo svojej životnosti a môže sa používať aj niekoľko rokov.