lidcover zero x

LIDCOVER ZERO X je vďaka svojmu zloženiu s výlučne nízkymi HTS-kami zmesou, ktorá zaručuje vynikajúce pokrytie pri nízkych výsevných dávkach. Táto zmes je vhodná do všetkých osevných postupov a vykazuje výrazné kvitnúce vlastnosti.