STYX je stredne skorá odroda ciroku na siláž, biomasu a pre BPS.

Stredne skorá odroda ciroku na siláž a pro produciu biomasy a pre Bioplynové stanice.